Transakcje przeprowadzane w obecności notariusza

Zwiększona liczba transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomości sprzyja ożywieniu wielu różnych branż. Jedną z nich jest na pewno przemysł budowlany. Im większe zapotrzebowanie na nowe nieruchomości, tym większy ruch nie tylko w handlu materiałami budowlanymi, ale również w zakresie świadczonych usług budowlanych. Im wyższy jest wskaźnik kupowania nowych mieszkań i domów, tym firmy budowlane i deweloperskie notują większe zainteresowanie oferowanymi nieruchomościami. Powyższa tendencja rzutuje natomiast na wiele innych branż, które również notują większe obroty. Wśród nich jest oczywiście bankowość, która w ostatnich latach odgrywa znaczącą rolę w ilości transakcji przeprowadzanych na rynku nieruchomości. Trudno jest zaoszczędzić kwotę pieniędzy wystarczającą na zakup wymarzonej nieruchomości. Wobec powyższego, najczęściej jedyną możliwością na sfinansowanie zakupu nieruchomości jest ewentualne korzystanie ze środków finansowych pochodzących z udzielonego przez bank kredytu hipotecznego. Najczęściej na potrzeby sfinalizowania transakcji kupna nieruchomości i otrzymania kredytu bankowego, przyszli właściciele decydują się na zawarcie przedwstępnej umowy kupna – sprzedaży, którą przeprowadza kancelaria notarialna. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego nie jest jednak w tym wypadku wymagane.

Gdy jednak dochodzi do zawarcia ostatecznej umowy przyrzeczonej, niezbędne jest, by w transakcji uczestniczył notariusz – przykład tutaj. Dla zachowania ważności, umowa kupna musi posiadać formę aktu naturalnego. W ramach procedury transakcyjnej przeprowadzanej w kancelarii notarialnej ma miejsce również wyliczenie i pobranie od stron umowy kwoty należnego podatku od przeprowadzania czynności cywilno – prawnych. Do kosztów związanych z zakupem nieruchomości doliczyć należy również konieczność wniesienia taksy notarialnej. Z tego właśnie powodu, wraz z rosnącym wskaźnikiem obrotu nieruchomościami, rośnie nie tylko dochód bankowców, firm budowlanych, handlowych i deweloperów. Do tej grupy przedsiębiorców osiągających zyski z obrotu nieruchomościami dochodzą także kancelarie notarialne. Wysokość taksy notarialnej ustalonej odpowiednimi przepisami jest regulowana w określonych widełkach kwotowych. W ich granicach każdy notariusz może dowolnie regulować wysokość taksy pobieranej od konkretnej umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. Zdarza się, że w przypadku sporządzania dwóch aktów notarialnych w tej samej sprawie, na przykład wówczas, gdy została sporządzona umowa przedwstępna, notariusz może zastosować podzielenie taksy notarialnej na dwie części, pobierane osobno przy każdej z umów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *